Wypoczynek i Wakacje na Mazurach

Niezwykła wieś – Wojnowo

Wojnowo (niem. Eckertsdorf), położone na pograniczu Pojezierza Mrągowskiego i Równiny Mazurskiej, nad brzegami jeziora Duś, jest wsią niezwykłą. Znajduje się tu klasztor Staroobrzędowców, zwanych filiponami. Nazwa filiponi pochodzi od pustelnika Filipa, założyciela ruchu. Nie uznał on w XVII wieku reform patriarchy moskiewskiego Nikona. Prześladowani staroobrzędowcy przyjęli w 1825 roku propozycję osiedlenia się w Prusach złożoną im przez króla Prus Fryderyka Wilhelma II. Starowiercy osiedlili się w Wojnowie około 1836 roku. Słynęli z dobrego gospodarzenia i z uprawy sadów — stali się najlepszymi w Prusach Wschodnich dostawcami owoców.

W Wojnowie zachował się klasztor Staroobrzędowców pw. Zbawiciela i św. Trójcy zbudowany w drugiej połowie XIX wieku. Dziś mieszkają tam zaledwie dwie mniszki (ponad osiemdziesięcioletnie), a w samej wsi pozostało jeszcze pięć starowierskich rodzin.

Do zabytkowych obiektów należy też cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia NMP z początków XX wieku i dom pod numerem 41 z drugiej połowy XIX wieku.